Maximální bezpečnost pro děti

Během měsíce srpna 2021 proběhla instalace zabezpečovacího systému v naší MŠ, který zamezí vstup cizích osob do budovy mateřské školy. Přístup do budovy bude umožněn výhradně zákonným zástupcům dětí nebo pověřeným osobám. Zákonní zástupci si budou moci dne 6. 9. 2021 vyzvednout dva čipy u vedoucí učitelky MŠ. Bližší informace budou k dispozici na nástěnce v MŠ.