Sponzorský dar

Děkujeme za finanční sponzorský dar v hodnotě 16 tisíc Kč., který darovala naší školičce paní Kristýna Daňhelová. MŠ se rozhodla investovat peníze do postupné obnovy herních prvků na školní zahradě.