Projektové dopoledne

V úterý 12. 10. 2021 si děti ze třídy Sluníček vyzkouší aktivity v rámci projektového dopoledne na téma ekologie.