Výukový program

V pátek 19. listopadu se děti mohou těšit na výukový program

JEŽČÍM KROKEM CELÝM ROKEM

s paní Mgr. Terezou Pacovskou. Děti zapojí zrak, sluch i hmat a možná je navštíví i živý ježek.