Informace ze ŠJ-zvýšení cen stravného

Od 1. ledna 2022 dojde ke zvýšení cen stravného. Nové ceny najdete v sekci školní jídelna, kalkulace pro šk. rok 2021/22.