Poděkování

Děkujeme

panu M. Slabému za sponzorský dar věnovaný naší MŠ v hodnotě 5 000,- Kč, který využijeme na nákup Polykarpové stavebnice.

Děkujeme

paní D. Brychtové za fotografie z “Uspávání broučků” v MŠ.