Poděkování

Děkujeme panu Zdráhalovi za nový krmelec, který bude sloužit při environmentální výchově dětí z MŠ.