Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve středu 2. 3. 2022 od 16:00 hod. se ve třídě Sluníček uskuteční informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků za účasti ředitele Mgr. L. Sklenáře, pedag. pracovníka ZŠ a třídních učitelek předškoláků.