Poděkování

Děkujeme paní Haně Majtnerové, že dětem 

k vynášení Moreny napekla krásné perníčky.

Moc jsme si pochutnali.