Fotografování

V úterý 10. 5. 2022 se budou fotografovat předškoláci na tablo + třídní skupinové foto.

Ve středu 11. 5. 2022 proběhne fotografování jednotlivých tříd dětí ze třídy Motýlků, Kuřátek a Berušek.

Začátek podle počasí kolem 9 : 00 hod.