Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Podle daných kritérií jsou přijaty všechny děti, jejichž zakonní zástupci dodali přihlášku do MŠ do 15. května 2022.

Podle čísel přihlášek jsou to:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28.

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v MŠ u vedoucí učitelky Petry Martínkové ve dnech 30. 5. a 31. 5. 2022.