Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci dětského dne 27. května v mateřské škole.

Díky Vám měly děti nezapomenutelné zážitky.

Výtěžek z akce bude využit na modernizaci školní zahrady MŠ.