Sběr papíru

V úterý 28. června 2022 bude u budovy MŠ dopoledne přistavěn kontejner na papír.

Děkujeme za celoroční sběr papíru a prosíme tatínky o pomoc při vynášení sběru do kontejneru.

Finanční výtěžek využijeme  k podpoře celoročních projektů mateřské školy.