informace ohledně vyzvedávání dětí ze školní družiny

Vážení rodiče, vzhledem k dané situaci, prosíme, NEVSTUPUJTE do budovy školy (šatny) s platností od od 1.9.2021.

Pokud budete potřebovat mluvit s p.vychovatelkou, mějte, prosím, ústa zakryta respirátorem.

Z odpolední družiny vyzvedávejte děti před hlavním vchodem do budovy školy.

                                                              Děkujeme za spolupráci!