Úhrada školní družiny

Za pobyt ve školní družině  je vybírán poplatek 50,- Kč za měsíc-příspěvek na hračky ,hry ,výtvarný materiál, sportovní potřeby, drobné odměny pro děti.

Splatnost může být ve dvou obdobích:

a) září-leden -250 Kč (splatnost do 31.října 2021 )

b)únor -červen -250 Kč (splatnost do 28.února 2022)

c)nebo jednorázově na celý školní rok- 500 Kč (splatnost do 31.října 2021 )

Částku můžete zasílat na  účet č. : 1809659349 / 0800, VS 200

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte.

Je možné platbu provést také u p.vedoucí školní jídelny I.Dokoupilové.