Návštěva výstavy místních Zahrádkářů

V pondělí 25.10. navštíví ŠD / I. a II. oddělení / výstavu místních Zahrádkářů v Parlamentu. Akce se koná od 14 00-14 30 hod.Po ukončení prohlídky výstavy mohou děti z II. oddělení / po domluvě s p.vychovatelkou-omluvenka v deníčku /odejít samy domů.