II. oddělení - prosincové akce

  • 3. 12. -  výroba andílka
  • 10. 12. - vycházka do lesa ke krmelci - ,,vánoční stromeček pro zvířátka ,, ( jen za příznivého počasí ) - děti mohou donést např. - mrkev, seno, kukuřici, jablko, krmení pro ptáčky …
  • 17. 12. - vánoční posezení ve školní družině