Poděkování maminkám........

Děkujeme maminkám: p. Navrátilové, p. Oklešťkové, p. Bednářové a p.Čepkové za realizaci sportovně-kulturního vystoupení našich žákyň,které navštěvují kroužek Mažoretek v Bohuňovicích.