Poděkování

Děkujeme paní Kreclové za možnost navštívit její zubní laboratoř a paní Malackové za odborný výklad a ,, malou zubní soutěž ,, .