Poděkování paní Polákové

Děkujeme paní Polákové za krásné relaxační odpoledne - muzikoterapie - plné tónů,netradičních zvuků  a zajímavých nástrojů.