I. oddělení - akce v dubnu

  • 14. 4 . - V rámci  ,, Dne Země " se uskuteční ve školní družině ( I. a II. oddělení ) beseda se zástupci -Lesy ČR
  • 21. 4. - Proběhne pro I. a II. oddělení beseda na téma ,, Prevence zubního kazu ,, . Děti si donesou zubní kartáček .
  • 28. 4. - Přírodovědná vycházka spojená s úkoly. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.