I. oddělení - akce v květnu

  • 5. 5. - Soutěživé hry na hřišti - na Brodku - akce se koná pouze za příznivého počasí
  • 12. 5 . - Proběhne ve ŠD beseda se zástupci Policie ČR na téma ,, Bezpečnost silničního provozu ,,
  • 19. 5 . - I. pomoc - beseda s praktickými ukázkami místních dobrovolných hasičů
  • 26. 5 . - Tisk na trička ( děti si donesou jednobarevné - světlé tričko -bavlněné ) - přeložená akce z 31 . 3 .