Poděkování za pomoc při organizaci zahájení školního roku

1. září 2021 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku 2021/2022 pro celou školu u rybníka v Lašťanech. 

Po ranním rojení dětí, rodičů, přátel školy a pedagogického sboru,

se úvodního slova ujal pan ředitel, pan starosta a paní Bryksová, kterým tímto děkujeme za milá a povzbudivá slova do nového školního roku a hezké vzpomínky.

Prvňáčci se seznámili s třídní paní učitelkou a poprvé si vyzkoušeli školní lavice.

Pro druháčky připravila paní Povalilová z místní knihovny pasování na čtenáře, pasování se ujal pan starosta. Oběma děkujeme za spolupráci.

 

V neposlední řadě svaz zahrádkářů pod taktovkou paní Bryksové a za pomocí pana Skarupského zasadili s letošní pátou třídou dva stromky jeřabin.