Zahájení školního roku 1.9.2022

1. září 2022 proběhlo slavnostní zahájení školy pod taktovkou pana ředitele Sklenáře a pana starosty Němčice. Přivítali jsme nejenom páťáky, kteří tuto školu konce června opouští, ale i 31 nových prvňáčků.

Děti z 5. třídy následně zasadili dva krásné stromy - javor mléč a ambroň západní za pomocí pana Kechrta ze spolku zahrádkářů. Stromy se stanou ozdobou rybníku.