Vítání občánků 10. září 2022

V sobotu 10. září 2022 proběhlo v naší obci vítání občánků.

Slavnostního programu se zúčastnily i děti ze 3.B, které si nacvičily pásmo básniček a písniček. Přípravě a provedení se věnovaly paní učitelky, Eva Steckerová a Jitka Bajgarová.

No description available.

Foto: pan Slabý