Kam dál po 5. třídě?

Všichni naši absolventi 5. tříd mohou přejít na ZŠ Aloise Štěpánka v Dolanech.

Ale co když máte jiné představy o vzdělání a vzdělávání Vašich dětí?

Naše základní škola se řídí heslem: štěstí přeje připraveným! A jako jedna z mála škol nabízí žákům pátých tříd přípravu k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

  • Přípravu vede třídní paní učitelka Mgr. Lucie Vetešníková.

Dále připravujeme děti k talentové zkoušce z anglického jazyka na ZŠ Hálkova.

  • Přípravu vede paní učitelka Mgr. Jitka Bajgarová.

Jestli máte doma úspěšného sportovce nebo sportovkyni, určitě dítě dále směřujte na sportovní základní školy s daným zaměřením sportu. Zde prosíme konzultujte výběr školy s trenérem Vašeho dítěte.

 

O tom, že učitelský sbor odvádí výbornou práci, svědčí i výsledky testování ČŠI z loňského školního roku. Zde jen výňatek: