Neotevřené kroužky

Z důvodu malého zájmu, se nebudou v tomto pololetí otevírat následující kroužky:

Taneční kroužek Coufalovi

Hanácký kroužek