Informace ke 4. třídě

Žáci 4. třídy ( 13 dětí) jsou od letošního školního roku umístěni v odborné učebně výpočetní techniky, která je vybavená speciálními stoly se skrytým uložením obrazovek počítačů. S ohledem na výpočetní techniku je v této učebně striktně zakázaná konzumace jídla a pití.

Proto se pro žáky 4. třídy vyhradil prostor na společné chodbě, který je vybavený stoly a několika židlemi. Chybějící židle si žáci mohou donést z učebny. Dále žáci používají k sezení pěnové čtvercové podložky s protiskluzným povrchem , které běžně slouží jako izolující podložka proti chladu při sportovních aktivitách v celé ČR tisícům cvičenců při józe nebo aerobiku. O této situaci byli informováni rodiče na třídních schůzkách paní třídní učitelkou.