Testování tělesné zdatnosti žáků 3. tříd. Říjen 2022 - výsledky

 

Výsledky testování tělesné zdatnosti žáků 3. tříd v roce 2022.

Z výsledků máme radost, protože jsme ve všech testech nad průměrem nejen ČR, ale i okresu Olomouc. V září a říjnu 2022 jsme prováděli  v Tv pravidelně testování a za dva měsíce se výsledky dětí zlepšovaly díky důrazu na rozvoj rychlosti, vytrvalosti a síly. Děkuji za přípravu svým kolegyním p. uč Pelc Rychlé a p. uč. Steckerové.

Lubomír Sklenář, ředitel školy.