Zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2023/2024

V pátek 14. dubna proběhl zápis děti do 1. třídy na školní rok 2023/24.

Účast byla hojná, kromě pedagogického sboru děkujeme i za pomoc žákům 5. tříd - jmenovitě: Dorotce, Adélce Š., Terce Č. a Terce A., Přemyslovi, Markétce, Sofče R. a Sofče D., a Aničce; kteří se zhostili velkolepě svých rolí a připravili dětem zápis formou pohádek.

Fotky ze zápisu můžete najít zde.

Pokud někdo stále zvažuje odklad školní docházky, řiďte se prosím níže uvedenými body:

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, přinesou k zápisu příslušná doporučení k odkladu povinné školní docházky:

  • vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC),
  • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 31. 5. 2023.