Sportuj ve škole

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Sportuj ve škole. Kroužek je určen pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, a to každé pondělí nebo středu. Je rozdělen do tří skupin podle věku a vede jej p. Reich (1. třída), p. uč. Krausová (2. ročník) a p. ředitel Sklenář (3. ročník). V kroužku se děti seznamují se základy sportovních odvětví jako jsou házená, volejbal, košíková, kopaná, rugby, bruslení a lední hokej.  Cvičení probíhá v tělocvičně, na fotbalovém hřišti a na zimním stadionu. Cílem není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně je nasměrovat do sportovního oddílu. Nejvíce se věnujeme všeobecnému pohybovému rozvoji, cvičení pro individuální činnosti s míčem a hry v malých týmech. V zimě jezdíme bruslit na zimní stadion do Šternberka.