Beseda se zástupci ,, Lesy ČR ,, na téma - ochrana lesa a lesních zvířat