Ukázka ,,našich mažoretek ,, ,které navštěvují kroužek v Bohuňovicích