Jak uvolnit dítě ze školy

Škola zodpovídá za žáky v průběhu vyučování. Budete-li chtít dítě 1. – 3. ročníku uvolnit dříve než skončí vyučování, je nutné si pro dítě přijít osobně.

Ve 4. a 5. ročníku bude dítě uvolněno jen v případě, bude-li omluvenka obsahovat formulaci dle níže uvedeného vzoru:


Vzor omluvenky:

Na vlastní zodpovědnost žádám, abyste pustila mého syna (dceru) samotného (samotnou)
                          v ……………………………… hod. ze školy.
Tímto přebírám veškerou právní odpovědnost za svého syna (dceru).
Podpis rodičů : …………………………….


Pokud tyto náležitosti nebude omluvenka obsahovat, nemůžeme dítě ze školy pustit. Na telefonickou omluvu nebude dítě uvolněno.
V případě předem známé krátkodobé nepřítomnosti dítěte ve škole (lékař …) informujte o tom třídní učitelku.

Chcete-li uvolnit Vaše dítě z výuky na delší dobu (ozdravný pobyt), je nutné vyplnit ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ (tiskopis možno získat buď u třídní učitelky, nebo vytisknout v odkaze KE STAŽENÍ) a zažádat o povolení ředitele školy.

Každá nepřítomnost dítěte musí být písemně omluvena v žákovské knížce (omluvný list)

Pokud pro omluvu dítěte ze školy použijete elektronický formulář, bude Vám ihned po přečtení zaslána odpověď ze strany pedagoga Základní školy na Vaši e-mailovou adresu.

Soubory