Režim dne

REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

slunicko

6.30 – 7.15

         ranní družina

11.10 – 11.40

přechod dětí do školní jídelny

11.40 – 12.30

oběd + přesun do ŠD

12.30 – 13.00

odpolední klid

– četba pohádek

– individuální činnost

– stolní a společenské hry

– kreslení

13.00 – 14.30

zájmová činnost

– přírodovědná

– pracovně – technická

– společensko – vědní

– sportovní

– veřejně prospěšná

– dopravní

14.30 – 15.00

příprava na vyučování

– didaktické hry

– kvizy, soutěže …

15.00 – 16.10

individuální hry, hračky

práce na počítačích – výukové programy