Organizace ŠD

Organizace školní družiny

Ve školním roce 2019/2020 je školní družina rozdělena do dvou oddělení v budově ZŠ Bělkovice. První oddělení navštěvuje 30 žáků, kteří pracují pod vedením p. vychovatelky Holčákové. Společně pořádají sportovní akce, soutěže, výlety …

Druhé oddělení pracuje pod vedením p. vychovatelky Lenky Hrabcové. Oddělení navštěvuje 30 žáků, kteří se věnují například dramatizaci pohádek, výtvarným a pracovním činnostem … Děti si mohou nabízené aktivity vybírat.


1.oddělení2.oddělení
 vychovatelka:  Vladimíra Holčáková vychovatelka:  Lenka Hrabcová
  1. Arbeit Matyáš1. Bilská Nella
  2. Arbeitová Tereza2. Břenek Matěj
  3. Biernacki Matyáš3. Flachsová Simona
  4. Dobešová Sofie4. Fréhar Tomáš
  5. Doláková Markéta5. Gajdoszová Renée Amy
  6. Fischer Adam6. Heinzová Adéla
  7. Fischerová Eva7. Janšta Daniel
  8. Fischer Ferdinand8. Jílková Lucie
  9. Fréharová Vendula9. Koblihová Elen
10.  Jílek Tomáš10. Kubáček Adam
11. Kaláb Matěj11. Kubáček David
12. Křížan Přemysl12. Lahová Adéla
13. Marchovský Jan13.Navrátilová Klára
14. Navrátilová Adéla14. Opletal Lukáš
15. Oklešťková Magdaléna15. Porčová Aneta
16. Podlešáková Anna16. Procházka Tomáš
17. Porčová Kateřina17. Příleský Marek
18. Povalil Vojtěch18. Příleský Matyáš
19. Reichová Sofie19. Slavkovská Klára
20. Smetana Jakub20. Stanislav Jan
21.  Stejskal Šimon21. Sznajder Tomáš
22. Šímová Sandra22. Škoda David
23. Šuraň Tomáš23. Škoda Martin
24. Šuraňová Viktorie24. Šolcová Adriana
25. Tkadlec Jonáš25. Le Anh Tuan
26. Urbánková Magdaléna26. Ulma Tomáš
27. Urbánek Martin27. Urbánková Tereza
28. Vaňková Jana28.Valenta Josef
29. Vidrman Jan29. Vaněk Jiří
30. Zdráhal Matyáš30. Vašíček Dominik