Organizace ŠD

Organizace školní družiny

Ve školním roce 2021 / 2022 je školní družina rozdělena do dvou oddělení.  První oddělení navštěvuje 30 žáků, kteří pracují pod vedením p. vychovatelky Holčákové. Společně pořádají sportovní akce, soutěže, výlety …

Druhé oddělení pracuje pod vedením p. vychovatelky Lenky Hrabcové. Oddělení navštěvuje 30 žáků, kteří se věnují například dramatizaci pohádek, výtvarným a pracovním činnostem … Děti si mohou nabízené aktivity vybírat.