Adresa a kontakt jídelna

ŘEDITEL ŠKOLY
Mgr. Lubomír Sklenář

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Irena Dokoupilová

tel : 585 396 318 mobil: 731 517 395
e-mail: jidelna.belkovice@seznam.cz
http://www.skolabelkovice.cz

Pracovnice školní jídelny:
Milena Havlíčková
Eva Vymětalová
Miloslava Dvořáková