Výdej obědů

11.00 – 11.30 - Cizí strávníci
11.45 – 13.00 - Základní škola