Kalkulace 2021/2022

KALKULACE STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

platná od 1. ledna 2022

KategorieFin. normativ
na potraviny
Mzdová
režie
Věcná
režie
 Zisk 
MŠ děti 3-6 let   přesnídávka11,-   
MŠ děti 3-6 let   oběd20,-   
MŠ děti 3-6 let   svačina11,-   
MŠ děti 7 let   přesnídávka11,-   
MŠ děti 7 let   oběd24,-   
MŠ děti 7 let   svačina11,-   
žáci ZŠ 6-10 let   oběd24,-   
žáci ZŠ 11-14 let   oběd28,-   
Cizí strávníci40,-22,-17,-1,-

Kalkulace je stanovena na základě vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování dle věku strávníka, který dovrší v daném školním roce