Kalkulace 2021/2022

KALKULACE STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

platná od 1. února 2019

KategorieFin. normativ
na potraviny
Mzdová
režie
Věcná
režie
 Zisk 
MŠ děti 3-6 let   přesnídávka9,-   
MŠ děti 3-6 let   oběd18,-   
MŠ děti 3-6 let   svačina9,-   
MŠ děti 7 let   přesnídávka9,-   
MŠ děti 7 let   oběd22,-   
MŠ děti 7 let   svačina9,-   
žáci ZŠ 6-10 let   oběd22,-   
žáci ZŠ 11-14 let   oběd25,-   
Cizí strávníci36,-22,-11,500,50

Kalkulace je stanovena na základě vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování dle věku strávníka, který dovrší v daném školním roce