Kalkulace 2023/2024

KALKULACE STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

platná od 1. ledna 2023

KategorieFin. normativ
na potraviny
Mzdová
režie
Věcná
režie
 Zisk 
MŠ děti 3-6 let   přesnídávka13,-   
MŠ děti 3-6 let   oběd25,-   
MŠ děti 3-6 let   svačina13,-   
MŠ děti 7 let   přesnídávka13,-   
MŠ děti 7 let   oběd30,-   
MŠ děti 7 let   svačina13,-   
žáci ZŠ 6-10 let   oběd30,-   
žáci ZŠ 11-14 let   oběd35,-   
Cizí strávníci50,-22,-27,-1,-

Kalkulace je stanovena na základě vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování dle věku strávníka, který dovrší v daném školním roce