Historie MŠ

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

erbzs

První záznam o zřízení mateřské školy je od 23. ledna 1939 a to v obci Lašťany, v obci Bělkovice od 1. září 1939. V Bělkovicích byla mateřská škola z původní sokolovny přestěhována 22. května 1945 do bývalé německé školy, tj. do dnešní budovy mateřské školy. V Lašťanech byla samostatná mateřská škola jednotřídní, v Bělkovicích dvojtřídní.

Od 1. září 1970 byly obě mateřské školy sloučeny pod jedno ředitelství, ale zůstaly v obou původních budovách v již sjednocené obci Bělkovice-Lašťany. 4. září 1972 se mateřská škola z Lašťan přestěhovala do mateřské školy Bělkovice – dřívější německé školy. Provoz probíhal již v jedné budově ve třech třídách až do 31. srpna 1986. Od 1. září 1986 do 31. srpna 1997 byl provoz pouze ve dvou třídách z důvodu snížení počtu narozených dětí v obci. 1. září 1997 se otevřela nová třída, mateřská škola byla opět trojtřídní s provozem od 6.30 hod. do 16.15 hod. Od 1. 1. 2003 došlo v rámci vzniku právní subjektivity sloučení základní školy a mateřské školy pod jeden subjekt pod názvem Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace.

Ve školním roce 2010/2011 bylo vybudována nová – 4. třída – Včelky. Od roku 2012 slouží nová třída Motýlci pro nejmladší děti. Celkem slouží dětem 5 tříd.