Organizace

Naše základní škola je plně organizovaná škola od 1. do 5. ročníku. Umístění školy je v nově rekonstruované budově Lašťany 373 .
erbzs

 • 1. ročník  žáků – tř. uč. Ludmila Juráňová
 • 2. A ročník - tř. uč. Mgr. Leona Olšinová
 • 2. B  ročník  žáků – tř. uč. Mgr. Eva Steckerová
 • 3. ročník  žáků – tř. uč. Mgr. Ludmila Čtvrtlíková
 • 4. ročník  žáků – tř. uč. Mgr. Lucie Vetešníková
 • 5. ročník  žáků – tř. uč. Mgr. Radka Pelc Rychlá

Pedagogičtí pracovníci:

 • Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy
 • Mgr. Jitka Bajgarová - zástupkyně ředitele
 • Mgr. Ludmila Čtvrtlíková 
 • Ludmila Juráňová 
 •  Mgr. Leona Olšinová
 • Mgr. Radka Pelc Rychlá
 • Mgr. Eva Steckerová 
 • Mgr. Lucie Vetešníková 
 • Mgr. Renata Schubertová  (mateřská dovolená)
 • Mgr. Zdeňka Kurdiovská  (mateřská dovolená)

Vychovatelky:

 • Vladimíra Holčáková 
 • Lenka Hrabcová 

Asistentka pedagoga:

 • Mgr. Věra Bombíková

Nepedagogičtí pracovníci:

 • Jiřina Pavlinská -  sekretářka
 • Božena Vidrmanová – školnice
 • Petra Dítětová – uklízečka
 • Petr Svoboda – školník, údržbá