Školní poradenské pracoviště

Váš text

Školní psycholog

Vážení rodiče, v naší škole působí školní psycholog. Vykonává samostatnou poradenskou činnost, která není přímou vzdělávací činností školy. Jedná se o…

Číst více
1x

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č.…

Číst více

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog se zabývá především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů…

Číst více