Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog se zabývá především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů.

Školní speciální pedagog: Mgr. Leona Olšinová

 

Kontakty na PPP, SPC, logopeda
Rodiče se mohou kontaktovat jak sami, tak i ve spolupráci s třídním učitelem a výchovným poradcem. Pro dítě je vzájemná spolupráce rodičů a školy velmi důležitá. Vždy je potřeba písemný souhlas rodičů.

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

  • U Sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc
  • Telefon: 585 221 045, 585 224 573
SPC - Speciální pedagogické centrum pro sluchově postižené
  • Kosmonautů 4, Olomouc
  • Telefon: 585 567 111