Stravování v době nemoci

Podle § 32 zák.č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních a ve znění pozdějších předpisů, školská účelová zařízení (školní jídelna) zabezpečují hmotnou péči (stravování) pro děti a žáky v době jejich pobytu ve škole, tedy nikoliv v době nemoci, nebo prázdnin.

Dítě, žák dostane stravu 1. den nemoci a pak již ho musí rodiče odhlásit. Za plnění tohoto ustanovení nesou plnou právní odpovědnost rodiče.

Pokud by si rodiče přáli pro nemocné dítě stravu odebírat, cena bude v tomto případě zahrnovat veškeré náklady.