ŠVP pro MŠ

SCIO 2020 MŠ

Ve školním roce 2019/2020 se v průběhu měsíce února 2020 naše mateřská škola zapojila do dotazníkového šetření společnosti SCIO pro rodiče dětí, učitele a provozní zaměstnance.

Šetření se účastnili  rodiče dětí v MŠ, všechny paní učitelky a provozní zaměstnanci MŠ. Dotazníky slouží k analýze podmínek mateřské školy, atmosféry, materiálního zabezpečení. Výsledky šetření jsou přístupné zde:

Percentilové_tabulky_MŠ_2019_2020
Souhrn_MŠ_2019_2020

 

Soubory