Členové

Členové školské rady

Dne 14. 6. 2021 byla provedena volba kandidátů Školské rady Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany. Voleb se zúčastnili rodiče žáků 1.- 5.třídy.  Z celkového počtu 101 oprávněných voličů bylo odevzdáno 46 platných volebních lístků ( 45,54 %) s tímto výsledkem:

1. místo Hana Vidrmanová, Bc. 28 hlasů
2. místo Michaela Hronová, Mgr. 22 hlasů
3. místo Petr Pilát 17 hlasů
4. místo Hana Oklešťková, Ing. 16 hlasů

Do školské rady byli zvoleni :  Bc. Hana Vidrmanová a Mgr. Michaela Hronová,

Seznam jmen členů školské rady zvolených pedagogickými pracovníky školy :

1. Mgr. Leona Olšinová
2. Mgr. Radka Pelc Rychlá

Seznam jmen členů školské rady zvolených zákonnými zástupci žáků:

1. Bc. Hana Vidrmanová
2. Mgr. Michaela Hronová

Seznam jmen členů školské rady jmenovaných zřizovatelem :

1. David Hemala

2. Mgr. Petr Reich, Ph.D

 

V Bělkovicích-Lašťanech 28.6. 2021


Členové školské rady

Dne 3. 12. 2017 byla provedena volba kandidátů Školské rady Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany. Voleb se zúčastnili rodiče žáků 1. – 5. třídy.  Z celkového počtu 115 oprávněných voličů bylo odevzdáno 61 platných volebních lístků (53,04%) s tímto výsledkem:


1. místoBukor Evžen, Ing.44 hlasů
2. místoLenka Porčová34 hlasů
 Ester Bilská19 hlasů
 Věra Opletalová15 hlasů
   
   
   

Do školské rady byli zvoleni : Ing. Bukor Evžen a  Lenka Porčová


 

Seznam jmen členů školské rady zvolených pedagogickými pracovníky školy:

1. Mgr. Denisa Krausová, e-mail : Denisa.Krausova@skolabelkovice.cz

2. Mgr. Leona Olšinová, e-mail: Leona.Olsinova@skolabelkovice.cz

Seznam jmen členů školské rady zvolených zákonnými zástupci žáků:

1. Ing. Evžen Bukor – bukorevzen@seznam.cz

2. Lenka Porčová

Seznam jmen členů školské rady jmenovaných zřizovatelem:

1. Mgr. Petr Reich

2. David Hemala