Organizace mateřské školy

Naše mateřská škola je v samostatné budově o dvou podlažích. Celá budova je podsklepená. V budově máme 5 tříd, 5 heren, 4 umývárny, 1 sociální zařízení s malou šatnou pro dospělé, kabinet pro učitelky, kancelář za výlevku. Šatny pro děti jsou součástí chodby. Strava se dováží do mateřské školy 2x denně ze školní jídelny z Lašťan, vzdálené asi 1 km.

Budova MŠ je umístěna na okraji vesnice, obklopena loukou a poli. Součástí našeho areálu je velká zahrada s altánkem, 3 pískovišti, průlezkami a houpačkami. Při polodenní vycházce využíváme pěkného okolí kolem potoka až do Bělkovického údolí.

Mateřská škola má 5 tříd. Pro školní rok 2023/2024 je do 5 tříd zapsáno 106 dětí. Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.15 hod.

Pedagogičtí pracovníci:

Třída Motýlků

 • Bc. Hana Vidrmanová
 • Monika Huňková

Třída Kuřátek

 • Klára Hošáková
 • Marie Porčová

Třída Berušek

 • Nikol Zdařilová
 • Anežka Sadílková
 • Zuzana Langerová - asistent pedagoga

Třída Sluníček

 • Bc. Petra Martínková
 • Erika Šmídová
 • Anna Klapková

Třída Včelek

 • Bc. Eva Jurníčková
 • Anežka Hynková

Nepedagogičtí pracovníci:

 • Renata Odstrčilová – školnice
 • Blanka Sznajderová – uklízečka
 • Věra Hynková – pracovnice obchodního provozu – ŠJ – výdejna
 • Ivona Čapková – uklízečka
 • Petr Svoboda – škoník, údržbář

Orientační organizace dne

6.30 – 8.15

 • scházení dětí
 • ranní hry dle volby a přání dětí
 • didaktické činnosti (zaměřené i spontánní učení) ve skupinkách i individuálně
 • smyslové hry

8.30 – 9.45

 • pohybové aktivity
 • hygiena, svačina
 • pokračování (dokončení) didakticky cílených činností

9.45 – 11.45

 • příprava na pobyt venku, pobyt venku, případné náhradní činnosti při nepříznivém počasí

11.45 – 12.30

 • hygiena, oběd

12.30 – 14.30

 • hygiena, odpočinek
 • náhradní nespací aktivity

14.30 – 16.15

 • hygiena, odpolední svačina
 • odpolední zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí