Odhlášení dětí z MŠ

1.   O D H L A Š O V Á N Í    D Í T Ě T E    Z E    S T R A V Y     A     M Š

slon

Vždy 24 hodin předem, a to:
1.) v mateřské škole

– telefonicky : 585 396 086, 731 517 461
– zápisem do sešitu v MŠ

2.) ve školní jídelně

– telefonicky: 585 396 318, 731 517 395

2.   S T R A V O V Á N Í

Stravné rodiče platí formou srážky z účtu nebo hotově ve školní jídelně poslední tři pracovní dny v měsíci, na měsíc následující.