Mapa školy

SCIO 2020 ZŠ

Ve školním roce 2019/2020 se v průběhu měsíce února 2020 naše základní škola zapojila do dotazníkového šetření společnosti SCIO pro žáky, rodiče, učitele a provozní zaměstnance.

Šetření se účastnili žáci a rodiče 1. – 5. ročníku, všichni učitelé a provozní zaměstnanci. Dotazníky slouží k analýze podmínek základní školy, atmosféry, materiálního zabezpečení. Výsledky šetření jsou přístupné zde:

Analytická_zpráva_ZŠ_2019_2020
Percentilové_tabulky_ZŠ_2019_2020
Souhrn_ZŠ_2019_2020


Ve školním roce 2012/2013 se v průběhu měsíce listopadu naše škola zapojila do dotazníkového šetření společnosti Scio “POHODA” pro žáky a učitele.

Šetření se účastnili žáci 3. – 5. ročníku a jejich učitelé a slouží k analýze podmínek školy, atmosféry, materiálního zabezpečení, ale také ke zjištění představ žáků a učitelů. Výsledky šetření budou na této stránce zveřejněny v nejbližších dnech.

Scio-pohoda (text) 2012 –
Scio-pohoda (grafy) 2012 –

 

Soubory