Historie ŠD

Historie školní družiny se datuje od školního roku 1961/1962, až po sloučení obcí Bělkovice-Lašťany. Družinu navštěvovalo celkem 28 žáků v jednom oddělení. Od školního roku 1967/1968 stoupl počet dětí navštěvující družinu, a proto došlo ke změně organizace. Byla vytvořena 2 oddělení umístěna v budově Lašťany. 1. oddělení navštěvovaly děti 1.-2. třídy, do 2. oddělení chodily děti 3.-5. třídy, (později, kdy 1. stupeň tvořily jen čtyři ročníky) žáci 3.-4. ročníku.erbzs
Začátkem 90. let klesal počet dětí. Ve školním roce 1993/1994 je opět družina jednotřídní. Tento stav trvá až do školního roku 2004/2005. Od školního roku 2005/2006 byla navýšena kapacita na 40 dětí, které jsou umístěny ve dvou odděleních. Během školního roku 2010/2011 došlo opět k navýšení kapacity a v současné době máme 2 oddělení se 60 dětmi.